50 FEET
Meer dan CRM

Wij zijn 50 Feet

Alle documentatie, trainingen, handelingen en vooral ook jarenlange gedeelde ervaringen binnen een luchtvaartmaatschappij komen samen in het veilig uitvoeren van een vlucht en met name de laatste vijftig voet voor de landing. Op dat beslissende punt moeten alle handelingen die daarvoor zijn uitgevoerd hebben geleid tot een stabiele situatie van waaruit de vlucht tot een goed einde gebracht kan worden. Dat is de reden voor de naam van dit bedrijf. Want vergelijkbare situaties zijn er in ieder bedrijf en iedere branche te vinden. Soms overduidelijk, en soms iets beter verborgen. Maar vast staat dat in ieder bedrijf en ieder resultaat er vele factoren zijn die een grote invloed op het eindresultaat hebben. Het bewust managen van deze factoren om tot optimalisatie van uw processen te komen is waar 50 Feet in gespecialiseerd is.

De trainingen van 50 Feet staan onder leiding van Martijn Bruil en Patrick Siteur.

Martijn heeft na zijn studie Bestuurskunde/Veiligheidszorg ervaring opgedaan als afdelingshoofd in de ICT, (de)centrale overheid en inmiddels meer dan 10 jaar als piloot in de burgerluchtvaart. Van de kleine “Cessna” tot intercontinentale verbindingen in de Boeing 757 en 767 en als captain in de Airbus A320. (email: martijn@50feet.nl )

Patrick heeft meer dan 20 jaar ervaring in de ziekenhuiszorg, waarvan 10 jaar in verschillende managementfuncties in met name de acute as. Tevens heeft Patrick de studie tot Master of Health Administration afgerond. (email: patrick@50feet.nl )

Vanwege deze diverse achtergronden is er kennis van de gebruikte systemen en processen in zowel de zorg als de luchtvaart en is er ervaring met de verschillen en overeenkomsten tussen de heersende culturen in deze twee sectoren.

De cursussen en trainingen worden afhankelijk van de situatie en omvang eventueel aangevuld met aanvullende specialisten op het gebied van zorg, leiderschap, rapporteren en fout-minimalisatie of overheid en politiek. Hiervoor staat 50 Feet in nauw contact met trainers in deze specifieke vakgebieden.

50 Feet neemt uw organisatie vanuit 5 verschillende perspectieven onder de loep voordat wordt gekeken naar mogelijke verbeterpunten of trajecten. Denk aan de volgende punten en vragen:

Workload Management

 • Hoe worden de taken binnen onze organisatie verdeeld
 • Hoe bereiden we ons voor op momenten met hogere dan normale werkdruk
 • Hoe is onze workload overzichtelijker en effectiever te verdelen

Leiderschap en teamwork

 • Hoe benut ik vanuit CRM oogpunt de resources van mijn team optimaal
 • Hoe is de rolverdeling binnen mijn team in normale en crisis-situaties
 • Hoe is de hiërarchische structuur binnen onze organisatie en is deze nog actueel en optimaal
 • Wat zijn de kenmerken van een goede leider en goede "volgers"

Beslissingstrajecten

 • Hoe kom ik gestructureerd tot beslissingen in normale en stressvolle of tijdkritische situaties

Communicatie

 • Hoe communiceer je effectief en niet voor meerdere interpretaties vatbaar
 • Hoe ben je zeker dat het gecommuniceerde ook aangekomen en begrepen is

Foutmanagement

 • Wat zijn situaties in mijn organisatie waar eenvoudig of vaak fouten ontstaan
 • Welke mogelijkheden zijn er om fouten te minimaliseren
 • Hoe gaat onze onderneming met fouten van het personeel of de leiding om
 • In hoeverre zijn onze processen en werkzaamheden gestandaardiseerd


 


 


 


 


 


 

E-mailen
Info