50 FEET
Meer dan CRM

Welkom bij 50 Feet

50 Feet helpt u op een professionele en ontspannen manier op een andere wijze naar uw zorgorganisatie te kijken. Door middel van het toepassen van onder andere Crew Resource Management (CRM) technieken en trainingsmethoden kunt u uw organisatie effectiever maken, productiviteit verhogen en in dat proces ook de werknemerstevredenheid verhogen, werkbelasting verlagen en onnodige fouten reduceren. Tot slot helpt het stroomlijnen en documenteren van processen en procedures bij het sneller en flexibeler inwerken van nieuw personeel.

Crew Resource Management en alle afgeleiden daarvan zoals Just Culture zijn sinds de jaren 80 vanuit de luchtvaart ontwikkeld als reactie op het toenemend aantal ongevallen waaraan vermijdbaar menselijk falen ten grondslag lag. CRM is er op gericht leden van multidisciplinaire teams transparanter en gelijkwaardiger met elkaar te laten werken waardoor uiteindelijk veiliger, prettiger en efficiënter samengewerkt wordt. Dit wordt bereikt door bewust focus te leggen op communicatie, leiderschapsrollen, procedures en keuzeprocessen.

  • 3k
  • 1k
  • 4k
  • 2k


De baten van CRM worden inmiddels, ondanks dat het met de luchtvaart in gedachte is ontwikkeld, in steeds meer branches onderkend en toegepast. Vooral de zorg is op veel vlakken te vergelijken met de luchtvaart. Denk aan steeds wisselende samenstellingen van personeel, acute crisissituaties waarbij leiderschap net zo belangrijk is als de beschikbare resources optimaal benutten, maar ook aan een werkomgeving waar beslissingen onder hoge druk worden genomen en enorme consequenties kunnen hebben. De zorg is bovenal een branche waar ieder team én iedere organisatie gebaat is bij goede communicatie, een goede werkcultuur en fout minimalisatie.

50 Feet helpt u de voordelen van goed CRM en Just Culture optimaal te implementeren en benutten. Denk hierbij aan de volgende vijf punten die voor organisaties van iedere omvang van groot belang zijn:

  • Kostenbesparing;
  • Betere werksfeer;
  • Efficiënter werken;
  • Foutreductie en
  • Foutpreventie.


Neem contact op voor een oriënterend gesprek over CRM en de mogelijkheden voor u of bekijk onze aanbod pagina op deze website om te ontdekken wat de mogelijkheden voor u zijn.

E-mailen
Info