50 FEET
Meer dan CRM

CRM

Crew Resource Management (CRM) is in het begin van de jaren 80 ontwikkeld binnen de luchtvaartindustrie om het aantal vermijdbare incidenten in de luchtvaart te verminderen. Het bleek uit onderzoeksrapporten dat veel ongevallen veroorzaakt werden door onduidelijke, ongestructureerde, onvolledige of afwezige communicatie. Vanuit de luchtvaart was een groot, niet op de laatste plaats financieel, belang om deze incidenten significant te verminderen. Zeker gezien de enorme impact die één enkel incident met een vliegtuig kan hebben.

CRM heeft als doel de communicatie in de cockpit, maar sinds de jaren 90 ook het hele vliegtuig en zelfs vliegbedrijf, te structureren, standaardiseren en vereenvoudigen. Dit wordt gedaan door: 

·        CRM scholingen met een (inmiddels wettelijk)verplicht en terugkerend karakter;

·        Standard Operating Procedures (SOP’s);

·        Cultuuraanpassingen door de gehele organisatie (Just Culture);

·        Non-Punitief rapporteren van fouten en incidenten en

·        Door CRM een onderdeel van het werving- en selectieproces te maken.

Deze maatregelen hebben niet alleen een significante uitwerking op het aantal fouten en incidenten met als oorzaak menselijk falen gehad, maar brengen veel positieve neveneffecten met zich mee. Denk aan:

·        Kostenbesparingen door vermindering van claims of herstelkosten;

·        Efficiënter werken door duidelijke processen en procedures en

·        Verlaagd ziekteverzuim en verloop door een betere werksfeer.

Ondanks dat CRM ontwikkeld is in de luchtvaart heeft deze aanpak zich inmiddels in vele branches waar multidiscipinaire teams met elkaar samenwerken in wisselende samenstellingen bewezen. In branches als de gezondheidszorg in Nederland krijgt CRM en Just Culture zelfs steeds een meer verplichtend karakter met als doel foutreductie en kostenbesparingen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mailen
Info